முஸ்லீம்உம்மத்இஸ்லாத்தின்புனிதமானஅம்சங்கள்சீர்குலைக்கப்படுவதைஒருபோதும்சாதாரணமாககருதாது, மாறாககிலாஃபாஹ்அரசானதுஇஸ்லாத்தின்புனிதங்களைபாதுகாக்கும்

Khilafah News
Khilafah News
முஸ்லீம்உம்மத்இஸ்லாத்தின்புனிதமானஅம்சங்கள்சீர்குலைக்கப்படுவதைஒருபோதும்சாதாரணமாககருதாது, மாறாககிலாஃபாஹ்அரசானதுஇஸ்லாத்தின்புனிதங்களைபாதுகாக்கும்
Loading
/

சர்வாதிகாரத்தின் ஆட்சியை விட ஜனநாயகத்தில் உள்ள ஊடக சுதந்திரம் என்பது ஆபத்தானதாகத் தெரிகிறது

Khilafah News
Khilafah News
சர்வாதிகாரத்தின் ஆட்சியை விட ஜனநாயகத்தில் உள்ள ஊடக சுதந்திரம் என்பது ஆபத்தானதாகத் தெரிகிறது
Loading
/

துருக்கியின் மறுமலர்ச்சி எதார்த்ததில் இருக்க வேண்டும் வேறும்

Khilafah News
Khilafah News
துருக்கியின் மறுமலர்ச்சி எதார்த்ததில் இருக்க வேண்டும் வேறும்
Loading
/

துருக்கியின் மறுமலர்ச்சி எதார்த்ததில் இருக்க வேண்டும் வேறும் வார்த்தைகளில் அல்ல. அமரிக்காவின் அதிபர் ஆட்சிமுறையின் மூலம் அல்லாமல் இஸ்லாத்தின் மூலமாகவே மறுமலர்ச்சி…

துரோக அமைப்பான அரபு லீக், சிரியாவின் அரசாங்கத்தை மீண்டும் தங்கள் அமைப்பில் அனுமதிக்க முயல்கிறது

Khilafah News
Khilafah News
துரோக அமைப்பான அரபு லீக், சிரியாவின் அரசாங்கத்தை மீண்டும் தங்கள் அமைப்பில் அனுமதிக்க முயல்கிறது
Loading
/

அமெரிக்க கடன் இயல்புநிலையின் காலக்கெடு வேகமாக நெருங்கி வருகிறது.

Khilafah News
Khilafah News
அமெரிக்க கடன் இயல்புநிலையின் காலக்கெடு வேகமாக நெருங்கி வருகிறது.
Loading
/

அமெரிக்க பொருளாதாரம் பேரழிவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கின்றது

சூடான் மக்கள் எகிப்து மக்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியாகவும், பிரச்சனையாகவும் இருக்க மாட்டார்கள், மாறாக எகிப்து மக்களும் அதன் இராணுவமும் அவர்களை அரவணைத்து அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்

Khilafah News
Khilafah News
சூடான் மக்கள் எகிப்து மக்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியாகவும், பிரச்சனையாகவும் இருக்க மாட்டார்கள், மாறாக எகிப்து மக்களும் அதன் இராணுவமும் அவர்களை அரவணைத்து அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்
Loading
/

ஓ எர்டோகன்! அல்லாஹ்வின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்பவன் இஸ்லாத்தின் படி ஆட்சி செய்வான்.மதச்சார்பின்மை மற்றும் ஜனநாயகத்தின் படி அல்ல

Khilafah News
Khilafah News
ஓ எர்டோகன்! அல்லாஹ்வின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்பவன் இஸ்லாத்தின் படி ஆட்சி செய்வான்.மதச்சார்பின்மை மற்றும் ஜனநாயகத்தின் படி அல்ல
Loading
/

பெண்ணியவாதிகள் முஸ்லிம் பெண்கள் மீதான அடக்குமுறையை எப்போதும் புறக்கணிப்பார்கள்

Khilafah News
Khilafah News
பெண்ணியவாதிகள் முஸ்லிம் பெண்கள் மீதான அடக்குமுறையை எப்போதும் புறக்கணிப்பார்கள்
Loading
/

உலகை யார் ஆள்வார்கள் என்ற தற்போதைய சர்வதேச மோதலில் கிலாஃபத் அரசின் மீள்வருகையின் பங்களிப்பு – பகுதி 2

Khilafah News
Khilafah News
உலகை யார் ஆள்வார்கள் என்ற தற்போதைய சர்வதேச மோதலில் கிலாஃபத் அரசின் மீள்வருகையின் பங்களிப்பு - பகுதி 2
Loading
/

உலகை யார் ஆள்வார்கள் என்ற தற்போதைய சர்வதேச மோதலில் கிலாஃபத் அரசின் மீள்வருகையின் பங்களிப்பு – பகுதி 1

Khilafah News
Khilafah News
உலகை யார் ஆள்வார்கள் என்ற தற்போதைய சர்வதேச மோதலில் கிலாஃபத் அரசின் மீள்வருகையின் பங்களிப்பு - பகுதி 1
Loading
/